Song Thịnh bàn giao sổ Khu Dân Cư Tam Phước

Song Thịnh bàn giao sổ Khu Dân Cư Tam Phước

 Song Thịnh đã chính thức bàn giao sổ Khu Dân Cư Tam Phước. Một số hình ảnh về sự kiện: